KALİTE - ÇEVRE – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ISIMAS Elektromekanik; Yurtiçi ve Yurtdışında altyapı, endüstriyel tesisler ve teknolojik binalara ait elektromekanik sistemlerinin mühendislik, tasarım ve  montajının  uluslararası standartlarda gerçekleştirerek test ve devreye alma hizmetlerini veren bir kuruluş olarak; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili performansını arttırmak için amaç ve hedeflerini belirlerken aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir.

 • Müşterilerimize bugünkü ve gelecekteki beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak.
 • Müşterilerimizle açık ve yakın iletişim içinde olmak, güvenli ve ekonomik çözümler sunmak . 
 • Tedarikçilerimizi sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek.
 • Her zaman teknolojiyi takip ederek son teknolojileri hem projelendirme hem de üretim sürecinde kullanmak.
 • Gelişme ve büyüme ivmesini her geçen gün daha da arttırarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda yer almak.
 • Kirliliği önleyecek ve çevreyi koruyacak şekilde faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek.
 • Tüm ISIMAS çalışanlarının memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
 • Çalışanlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitimler düzenlemek bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • ISIMAS proseslerinin; önemli çevresel boyutu, iş sağlığı ve güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetleri ile etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.
 • Ulusal, uluslar arası kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına tam olarak uymak ve takip etmek.
 • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Meydana gelebilecek acil durumları belirlemek, acil durum eylem planı oluşturmak ve acil durum tatbikatları gerçekleştirmek.
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için çalışanlarımızı özendirip desteklemek.
 • Meslek hastalığı ve iş kazalarını sebep olabilecek riskleri tespit edip önlemek, sağlıklı ve güvenli iş ortamını sağlamak.
 • Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımız, taşeronlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler  için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak talimat, uyarıcı levha, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili kuralları oluşturmak ve uygulamaktır.

Bu politika,  oluşturulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi – ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hedefleriyle desteklenmektedir.  Bu amaçla kalite/çevre/iş sağlığı ve güvenliği sistem standardının gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuş kalite sistemimizin/çevre sistemimizin/iş sağlığı ve güvenliği sistemimizin sürekliliğini  sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

19.04.2018

ISIMAS VİZYONU:

Müşteri odaklılık, ileri teknoloji kullanımı, çalışan memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda;

 • Sürekli iyileştirme kalite prensibi anlayışı ile fark yaratan sonuçlar elde eden
 • Yurtiçi ve yurtdışı iş ortakları tarafından ilk ve sürekli tercih edilen
 • Nitelikli insan kaynağının çalışmak için ilk tercihi olan
 • Çalışanların mutlu olacağı ve yüksek bağlılık duyacağı
 • Çevreye, insan sağlığı ve güvenliğine duyarlı 
 • İleri teknoloji ve inovatif faaliyetlerin desteklendiği Tasarım Merkeziyle rol model olan

öncü ve marka bir kuruluş olmak.

ISIMAS MİSYONU:

ISIMAS Elektromekanik;

 • Tasarım ve mühendislik uygulamaları alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun ve sektörüne göre hızlı çözümler üreten
 • Müşteriye beklentilerinin üstünde hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini sürekli arttıran
 • Deneyim ve kalite bilincini sürekli gelişim inancı ile birleştirmiş
 • İş ahlakını ilke edinmiş
 • Uluslararası standartlara hakim
 • Çevreye duyarlı, çevreyi koruyan, dünya kaynaklarının sonsuz olmadığı ve bu kaynakların insanlığın ortak malı olduğu ilkesini benimsemiş
 • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine önem veren ve bu konudaki ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerini takip eden, uygulayan
 • Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknolojik üretimin desteklendiği
 • BIM uygulamalarını etkin şekilde kullanarak, üstlendiği projeleri teknolojik ekipmanlarla hayata geçiren
 • Tüm faaliyetlerinde Ülke çıkarlarını koruyarak geliştiren

lider bir kuruluştur.

ISIMAS DEĞERLERİ

 1. Müşteri talep ve beklentilerinin karşılanarak koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanması
 2. Yönetimde hiyerarşik unvan değil liderlik davranışının benimsenmesi
 3. İnisiyatif kullanma, sonuca odaklanma ve sürekli iyileştirmenin ön planda tutulması
 4. Çalışanların performanslarını sürekli iyileştirmeleri ile ilgili profesyonellik ilkesi
 5. Süreçler ile ilgili tüm risk ve fırsatların belirlenip, risklerin fırsatlara dönüştürme hedefi
 6. Hedefe ulaşma yeteneğinin arttırılması, toplam performansın sürekli iyileştirmesi için tüm çalışanların katılımı ile ekip çalışması
 7. Toplanan her verinin faydalı bilgiye dönüştürülmesi, bu bilgilerin analizi ile bilgiyi yönetme ve sürekli öğrenme
 8. Dış tedarikçileri, müşteriler gibi iş ortağı olarak kabul etme, karşılıklı fayda ilişkileri kurma, kısa ve uzun vadede ortak artı değer yaratma