ISIMAS A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışında, resmi ve özel sektöre ait projelerde, yenilenebilir enerji ve sistemlerinin devreye alınması konularında çalışan ISIMAS A.Ş. 2004 yılında kurulmuştur. Daha sonraki yıllardan itibaren mekanik ve elektrik taahhüt işlerinde hizmet vermek için sektörde elektro-mekanik ve endüstriyel uygulama konularında tasarım danışmanlığı, mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri alanında yeterli tecrübeye sahip, kaliteli hizmet veren, müşteri memnuniyetini ön planda tutan uzman bir kadro ile faaliyet göstermeye başlamıştır.

ISIMAS A.Ş.’nin kuruluş amacı, kurucu ortakların bugüne kadar edindikleri tecrübelerden yararlanarak, yatırımcı ve işverenle yakın ilişkiler kurarak, uygun bedelli, yaratıcı ve yenilikçi bir tasarımla kaliteli, verimli, sorunsuz, düşük işletme ve bakım giderleri olan binalar ve tesisler inşa etmek olarak özetlenebilir.

ISIMAS ELEKTRİK GRUBU

ISIMAS Elektrik, ISIMAS A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. ISIMAS A.Ş. müşterilerinin ve sektörün yönlendirmesi ve bu iki mühendislik disiplininin bir arada olması gerekliliğinden yola çıkarak en doğru uygulama ve çözümleri projelerinde hayata geçirmektedir. İki farklı disiplinde tek elden çözüm üreten az sayıda firma olmanın heyecanı ve sorumluluk duygusuyla çağdaş mühendislik hizmetleri sunmayı, sorunsuz proje ve uygulamalara imza atarak yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da uluslararası standartlara sahip bir mühendislik firması olmayı hedeflemektedir.

ISIMAS Elektrik, ISIMAS Mekanik tarafından kurulmuş olan alt yapıdan destek alarak kısa zamanda kadrosunu kurmuş ve kardeş firmalarının yanında onlara hemen hemen eş kabiliyette sektördeki yerini almıştır. 2014 yılından beri ISIMAS A.Ş. elektro-mekanik bir firma olarak faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde sürdürmektedir.

ISIMAS MEKANİK GRUBU

Mekanik tesisat, proje ve uygulama çalışmalarında adını markalaştıran ISIMAS A.Ş. Mekanik, büyüyen ve uzmanlaşan kadrosu ile yurt içi ve dışı müteahhitlik hizmetlerinde her geçen yıl kendine daha büyük hedefler koymaktadır. ISIMAS A.Ş. bu alandaki uzmanlığını; otel, hastane, alışveriş merkezi gibi projelerle pekiştirerek uluslararası standartlara sahip bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

ISIMAS MECHANICAL GROUP

Mekanik tesisat, proje ve uygulama çalışmalarında adını markalaştıran ISIMAS A.Ş. Mekanik, büyüyen ve uzmanlaşan kadrosu ile yurt içi ve dışı müteahhitlik hizmetlerinde her geçen yıl kendine daha büyük hedefler koymaktadır. ISIMAS A.Ş. bu alandaki uzmanlığını; otel, hastane, alışveriş merkezi gibi projelerle pekiştirerek uluslararası standartlara sahip bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

ISIMAS ELECTRICAL GROUP

ISIMAS Elektrik, ISIMAS A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. ISIMAS A.Ş. müşterilerinin ve sektörün yönlendirmesi ve bu iki mühendislik disiplininin bir arada olması gerekliliğinden yola çıkarak en doğru uygulama ve çözümleri projelerinde hayata geçirmektedir. İki farklı disiplinde tek elden çözüm üreten az sayıda firma olmanın heyecanı ve sorumluluk duygusuyla çağdaş mühendislik hizmetleri sunmayı, sorunsuz proje ve uygulamalara imza atarak yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da uluslararası standartlara sahip bir mühendislik firması olmayı hedeflemektedir.

ISIMAS Elektrik, ISIMAS Mekanik tarafından kurulmuş olan alt yapıdan destek alarak kısa zamanda kadrosunu kurmuş ve kardeş firmalarının yanında onlara hemen hemen eş kabiliyette sektördeki yerini almıştır. 2014 yılından beri ISIMAS A.Ş. elektro-mekanik bir firma olarak faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde sürdürmektedir.

ISIMAS SERVICE AREAS

Working with high responsibility and reliability that exceeds customer expectations; combining experience and quality with continuous development; adopting work ethic as a principle; ISIMAS Inc. provides industry-specific solutions for customers operating in different industries.

  Health: Hospitals, medical centers, clinics, imaging centers, labs

  Tourism: Hotels, resorts

  Education: Schools, university campuses

ISIMAS Inc.

Yurtiçi ve yurtdışında, resmi ve özel sektöre ait projelerde, yenilenebilir enerji ve sistemlerinin devreye alınması konularında çalışan ISIMAS A.Ş. 2004 yılında kurulmuştur. Daha sonraki yıllardan itibaren mekanik ve elektrik taahhüt işlerinde hizmet vermek için sektörde elektro-mekanik ve endüstriyel uygulama konularında tasarım danışmanlığı, mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri alanında yeterli tecrübeye sahip, kaliteli hizmet veren, müşteri memnuniyetini ön planda tutan uzman bir kadro ile faaliyet göstermeye başlamıştır.

ISIMAS A.Ş.’nin kuruluş amacı, kurucu ortakların bugüne kadar edindikleri tecrübelerden yararlanarak, yatırımcı ve işverenle yakın ilişkiler kurarak, uygun bedelli, yaratıcı ve yenilikçi bir tasarımla kaliteli, verimli, sorunsuz, düşük işletme ve bakım giderleri olan binalar ve tesisler inşa etmek olarak özetlenebilir.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ГРУППА ISIMAS

Механическая Акционерного Общества “ISIMAS A.Ş.”, название которой стало брендом в работах по созданию механических установок, проектов и их внедрению,  с каждым новым годом ставит перед собой еще более грандиозные цели в подрядных работах Турции и зарубежья, благодаря постоянно расширяющемуся и  совершенствующемуся кадровому составу. Акционерное Общество “ISIMAS A.Ş.” уверенно движется на пути к становлению фирмы, дейтвующей в рамках международных стандартов, утвердившейся в проектах отелей, больниц и торговых центров.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГРУППА ISIMAS

“ISIMAS Elektrik” была учреждена в структуре  А.О. “ISIMAS A.Ş.”. Акционерное Общество “ISIMAS A.Ş.” предлагает наиболее верные и точные решения и их внедрение во всех вопросах, предусматривающих потребность в инженерных работах этих обеих структур, в направленности, определенной клиентом и сектором. Наша компания, осознающая весь энтузиазм и ответственность, подразумеваемых статусом одной из немногих фирм, способных производить решения сразу в этих двух направлениях, поставила перед собой цель получить статус инженерной фирмы мирового масштаба, предоставляющей инновационные инженерные услуги в Турции и за ее пределами, действуя в рамках международных стандартов.  

“ISIMAS Elektrik” была создана фирмой “ISIMAS Mekanik”, и, получая инфраструктурную поддержку от этой фирмы, за очень короткий промежуток времени утвердила свой кадровый состав и, работая с не меньшей мощностью, чем товарищеские предприятия, заняла достойное место в секторе.  С 2014 года Акционерное Общество “ISIMAS A.Ş.” начало вести широкомасштабную деятельность в качестве электромеханического предприятия.

СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ISIMAS

Акционерное Общество “ISIMAS A.Ş.” работающая в рамках понятия высокой ответственности и надежности, превышающих ожидания клиентов, постоянно совершенствующая свои навыки, опыт и качество, не выходящая за рамки деловой этики, предлагает специальные решения для клиентов, работающих в различных секторах и своего сектора непосредственно.

Здравоохранение: Больницы, медицинские центры, поликлиники, системы мониторинга и лаборатории.

Туризм: Отели, базы отдыха

ISIMAS MECHANIK-GRUPPE

Das Unternehmen ISIMAS A.Ş. Mechanik, das seinen Namen als Brandmarke in mechanischer Einbau, Projekt- und Umsetzungsarbeiten bekannt gemacht hat, setzt sich mit seinem wachsendem und sich immer mehr spezialisierendem Fachpersonal bei inländischen und ausländischen Dienstleistungen im Bauunternehmen, mit jedem vergehenden Jahr noch größere Ziele. ISIMAS A.Ş., das sein Know-how in diesem Bereich mit Projekten wie, Hotels, Krankenhäuser, Einkaufszentren befestigt, schreitet mit sicheren Schritten voran, ein Unternehmen mit internationalen Standards zu werden.

ISIMAS ELEKTRIZITÄTSGRUPPE

ISIMAS Elektrizität wurde im Gefüge von ISIMAS A.Ş. gegründet. Ausgehend von der Orientierung seiner Kunden und  des Sektors, sowie dem Erfordernis, dass diese beiden Ingenieursdisziplinen kombiniert werden sollten, realisiert ISIMAS A.Ş. in seinen Projekten die bewährtesten Praktiken und Lösungen. Mit der Begeisterung und dem Verantwortungsgefühl,  eine der wenigen Unternehmen zu sein, das Lösungen in zwei unterschiedlichen Disziplinen aus einer Hand entwickelt, erzielt das Unternehmen zeitgenössische Engineering-Dienstleistungen anzubieten. Mit seiner Signatur unter problemlosen Projekten und Anwendungen zeichnet sich das Unternehmen nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland aus, ein Engineering-Unternehmen mit internationalen Standards zu werden.

Mit der Unterstützung des Infrastruktur-Supports, den das Unternehmen erhielt, der von ISIMAS Mechanik errichtet wurde, hat ISIMAS Elektrizität seine  Belegschaft in kürzester Zeit formiert und im Sektor seinen Platz an der Seite seiner Schwesterfirmen, praktisch mit äquivalenter Fähigkeit, eingenommen. Als ein elektromechanisches Unternehmen führt ISIMAS A.Ş. seit 2014 seine Tätigkeiten umfangreich weiter.  

ISIMAS DIENSTLEISTUNGSBEREICHE

Das Unternehmen ISIMAS A.Ş., das mit hohem Verantwortungs- und Zuverlässigkeitsbewusstsein, das die Erwartungen der Kunden übersteigt, arbeitet, das Erfahrungs- und Qualitätsbewusstsein beständig mit dem Glauben zur Entwicklung kombiniert und die Loyalität zur Arbeitsmoral  sich zum Prinzip gemacht hat, bietet seinen Kunden, die in unterschiedlichen Sektoren tätig sind, branchenspezifische Lösungen an.

Gesundheit: Krankenhäuser, medizinische Zentren, Polikliniken, Visualisierungszentren, Laboratorien